计算机应用基础

计算机应用基础

Administrator 187 2022-01-01

计算机应用基础答案

1.4单元知识检测

1-5:CDBCB

6-10:BABCD

11-15:CBDBA

16-20:DBDAD

21-15:DADBD

2.3单元知识检测

1-5:ACDAC

6-10:BCDAB

11-15:DBCAD

3.2 Windows 7的文件和文件夹管理

1-4:ACBD
5-对
6-错
7-错
8-对

3.3 Windows 7的个性化设置

1-3: 对对对
4.个性化-显示桌面图标-计算机

3.6 单元知识检测

1-5:AABBC
6-10:BACDC
11-15:ACBDC
16-20:CBCBB
21-25:DACDD

4.10 单元知识检测

1-5:ADBDD
6-10:DCAAC
11-15:DBCCD
16-20:CCACB
21-25:DADBB
26-30:DCBAB

5.12 单元知识检测

1-5:ACCBA
6-10:BBDBC
11-15:BACCD
16-20:ABBCC
21-25:DBAAA
26-30:DAACB

6.9 单元知识检测

1-5:ADBAA
6-10:CDDBA
11-15:ADAAC
16-20:BADCA

7.5 单元知识检测

1-5:ADACD
6-10:AACBB
11-15:DCAAA
16-20:CBBCC
21-25:CAABA

9.1 课程综合测试1

1-10:AACDB BBCBC
11-20:DDBAC ABDCB
21-30:BDCCB DBCBC
31-40:DCAAB ABDAB
41-50:DADAB CDBCA
51-60:(ACD) (AB) (ABD) (AC) (AD)(BD) (AD) (ABC) (AD) (ABCD)
61-70:(ABC)(ABCD)(AD)(AB)(ABD)(ABD)(AB)(ACD)(ACD)(CD)
71-80:(缩进)(只读权限)(窗口)(编辑)(MAX)(SUM)(或)(隐藏)(ctrl+f)
81-90:对错错对对 对对对错对
91-100:错对对错对 对错错对对

9.2 课程综合测试2

1-10:DADBA CCACD
11-20:CBCBA BAABC
21-30:CDAAA BBCCD
31-40:ACADD DDCAA
41-50:CDBCA CDBCD
51-60:(ABC)(A)(ABC)(BC)(ABC) (AC)(ABC)(AD)(AB)(AB)
61-70:(AC)(ABCD)(ABC)(ABC)(AB) (ABCD)(ABD)(AC)(ABD)(ABC)
71-80:(缩进)(只读权限)(窗口)(编辑)(MAX)(SUM)(或)(隐藏)(ctrl+f)
81-90:错对对对错 对错错对错
91-100:对错对对对 对错对错错